Pevný disk Win7 na inštaláciu duálneho systému Ubuntu

Win7 Hard Disk Install Ubuntu Dual SystemNedávno som preinštaloval systém Win7. Mimochodom, nainštaloval som duálny systém Ubuntu s pevným diskom, čo je výhodné v prostredí Linux. Bola to veľmi jednoduchá vec. Počas procesu inštalácie sa stále vyskytli problémy. Zaznamenajte ich tak, aby sa rovnaké problémy v budúcnosti nezopakovali.

1. Stiahnite si najnovšiu verziu operačného systému UbuntuPosledná verzia operačného systému Ubuntu je 17.04, stiahnite si ju na oficiálnej webovej stránke a zadajte Stanica Ubuntu China Sťahovanie bude rýchlejšie, Stiahnite si verziu Ubuntu 17.04 64PS nainštalujte verziu Ubuntu 17.04, nie je potrebné nastavovať odkladací priestor (verzia Ubuntu 16 a nižšia vyžaduje odkladací priestor), systém si uvedomí výmenu pamäte prostredníctvom odkladacieho súboru, toto je pre súčasnú pamäť počítača čoraz väčšie a väčšie. Rozumnejšie. Pri inštalácii Ubuntu na osobný počítač môžete tiež ušetriť miesto na výmene pevného disku a ušetriť ešte viac.2. Nastavte inštalačné prostredie na Win7

Stiahnite si EasyBCD a nastavte bootovacie prostredie, ako je uvedené nižšiePotom kliknite na položku Pridať nový záznam - „Neo Grub“ - „Inštalovať“ a potom kliknite na tlačidlo „Konfigurovať“.

Na koniec konfiguračného súboru pridajte nasledujúce konfiguračné informácie

title Install Ubuntu root (hd0,0) kernel (hd0,0)/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/ubuntu-17.04-desktop-amd64.iso ro quiet splash locale=zh_CN.UTF-8 initrd (hd0,0)/initrd.lz

Medzi nimi (hd0,0) hdx predstavuje x-tý disk a druhé číslo predstavuje počet oddielov. Ak má počítač iba jeden pevný disk, (hd0,0) znamená jednotku C, (hd0,1) znamená jednotku D atď.

PS Snažil som sa dať iso súbor Ubuntu na iné disky a potom použiť (hd0, x) na označenie, ale pri inštalácii sa vždy výzve nedá pripojiť oddiel a potom ho umiestniť priamo na jednotku C pomocou (hd0, 0) je v poriadku.

3. Reštartujte počítač

Po reštartovaní vyberte zavádzací program NeoGrub, ten automaticky načíta obrazový súbor inštalácie Ubuntu na pevný disk

V tejto chvíli upozorňujeme, že po vstupe do inštalačného rozhrania sa s inštaláciou neponáhľajte. Najprv pomocou klávesovej skratky Ctrl + Alt + T otvorte rozhranie terminálu príkazového riadku a potom stlačte kláves Enter

sudo umount -l /isodevice

V opačnom prípade bude počas inštalácie vždy zaseknutý v odkaze na overovací dokument

Potom kliknite na druhú ikonu v ľavom menu, čím vstúpite do rozhrania inštalácie systému, a nainštalujte ho úplne

4. Nakonfigurujte zavádzací zoznam

Po inštalácii Ubuntu po reštartovaní uvidíte, že bol vygenerovaný bootovací zoznam a predvolené nastavenie je teraz spustiť Ubuntu. Ak zvyčajne používate operačný systém Windows, môžete v súčasnosti upraviť konfiguráciu zavádzacieho zoznamu

sudo gedit /etc/default/grub

Vstúpte na stránku úprav, upravte predvolené položky pri spustení, pri reštartovaní si poznačte, ktorá položka je položka pri spustení systému Windows v zozname (počíta sa od 0), a potom upravte

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update # /boot/grub/grub.cfg. GRUB_DEFAULT=0 #Default startup sequence number, if the Windows startup item is in the4Item, then4 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true GRUB_TIMEOUT='5' #Display the time to start the selection menu GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian` GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='quiet splash' GRUB_CMDLINE_LINUX=''

Po dokončení úpravy aktualizujte konfiguráciu pomocou príkazu

sudo update-grub

5. O probléme so snehovými vločkami pri vstupe do systému Windows po inštalácii Ubuntu

Po vstupe do systému Windows sa zobrazia snehové vločky a ikona Windows sa nezobrazí. V tejto chvíli zadajte do terminálu Ubuntu:

sudo kate /etc/modprobe.d/radeon-kms.conf

Zadajte do editora:

options radeon modeset=0

Uložte a reštartujte hostiteľa linuxu, aby ste zistili, či snehové vločky zmizli.

Poznámka: Bolo tiež predstavené, že kľúčové slovo nomodeset bolo pridané do konfiguračného súboru grub, konkrétne

sudo gedit /etc/default/grub

Nájdite tiché rozstrekovanie a na konci pridajte nomodeset

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update # /boot/grub/grub.cfg. GRUB_DEFAULT=0 #Default startup sequence number, if the Windows startup item is in the4Item, then4 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true GRUB_TIMEOUT='5' #Display the time to start the selection menu GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian` GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='quiet splash nomodeset' GRUB_CMDLINE_LINUX=''

Potom uložte, ukončite a aktualizujte pomocou príkazového riadku

sudo update-grub

Ale na mojom počítači táto metóda nefunguje. Môj počítač používa grafickú kartu Intel, ale po nainštalovaní Ubuntu sa automaticky nainštaluje grafický ovládač Intel. Po pridaní nomodesetu sa ovládač grafickej karty nahradí otvoreným univerzálnym ovládačom pre Linux, čo má za následok vyššiu CPU a neplatný grafický ovládač a celý počítač veľmi zaostáva. Pokiaľ teda používate displej Intel set, odporúča sa nepoužívať metódu nomodeset, aj keď je stiahnutá Intel oficiálny ovládač , Nie je možné ho nainštalovať.

Všetky nainštalované

Ak používate Wubi, môžete si na terminál nainštalovať aj metódu vstupu Wubi

sudo apt-get install fcitx-table-wubi

Vitajte v sledovaní môjho verejného účtu WeChat „Bigdata and Artificial Intelligence Lab“ (BigdataAILab) pre viac informácií