Čo mám robiť, ak je sieťový kábel virtuálneho počítača VMware odpojený?

What Should I Do If Network Cable Vmware Virtual Machine Is UnpluggedNa internete virtuálneho stroja sa objaví červený krížik. Po kliknutí dovnútra sa zobrazí „Sieťový kábel je odpojený“. Po mnohých ladeniach sa našlo riešenie:

1. Nastavte sieťový adaptér virtuálneho stroja na režim „NAT“.

2. Otvorte služby fyzického stroja a spustite dve služby v červenom poli. Reštartujte virtuálny počítač, uvidíte, že sieť je pripojená.