Projekt webových aplikácií bol nakonfigurovaný na používanie služby IIS. Nemáte prístup k metabázi IIS. Web IIS vo vašom počítači nemá dostatok prístupových oprávnení

Web Application ProjectOtázka: priamo pod Windows10 VS otvorte projekt, vzniká otázka:XXX je nakonfigurovaný na používanie služby IIS. Nemáte prístup k metabázi IIS. Web IIS nemáte s dostatočnými oprávneniami na prístup k počítaču.vyriešiť:1. 'administrátorské oprávnenie' beží VS, môžete otvoriť projekt v VS menu

Vyššie uvedené riešenie však nie je pohodlné.

2. dokonalejšie riešenie:(1) Kliknite pravým tlačidlom myši na projekt XXXX a vyberte príkaz Upraviť XXXX.csprj. Otvorte súbor projektu pre projekt

(2) vyhľadať v otvorenom súbore projektu časť nájsť nastavenie vlastností webovej aplikácie

(3) hodnota segmentu UseIIS pomocou True do False, zatvorte súbor projektu

(4) opätovné načítanie projektu XXXX