Unity Animator Controller —— Animátor Sub-state machine

Unity Animator Controller Animator Sub State MachineV animátore Unity kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Vytvoriť počítač s čiastkovým stavom:
obrázok
Na optimalizáciu štruktúry medzi animáciami je možné použiť pomocný automat. Chápem to ako štruktúru, ktorá dokáže uložiť prechodový vzťah medzi animačným klipom a animačným klipom. Úradník Jednoty uviedol taký príklad. Môžete použiť ten na pravej strane. Stav reťazca sa priamo presunie do substrátového stroja:
obrázok
Po sťahovaní to tak vyzerá, pôvodný vzťah zostáva
obrázok
Dvakrát kliknite na Airborne, aby ste vstúpili do podradičného stroja, vrstvy zodpovedajúcej podradenému stroju, na ktorý odkazuje základná vrstva:
obrázok
Keď máte podradený stavový stroj, môžete určiť, na ktorú animáciu ťahaný prechod ukazuje:
čiastkový stavový stroj
Ak zvolíte nasledujúci, mali by ste priamo zadať vstupný záznam stroja s čiastkovým stavom (nebol vykonaný žiadny konkrétny test, iba odhad):