Problémy s USB CDC TI CC2540

Ti Cc2540 Usb Cdc Issues1. Proces vývoja Bluetooth, bude použitá funkcia OAD, zabudované prostredie, môžu sa vyskytnúť problémy s inštaláciou ovládača.
obrázok
Po inštalácii ovládača cdc sa zobrazí obrazovka
obrázok
dlho hľadali na internete, vyskúšali mnoho spôsobov, ako žiadnu vyriešiť.
je riešením ako https://www.cnblogs.com/small-T87-love-mam/p/4376139.html.
posledný pokus o preinštalovanie systému.
Po opätovnom načítaní systému sa zobrazí inštalácia ovládača cdc, ako je to znázornené na obrázku
obrázok
V tejto chvíli súbor usbser.sys do príslušného priečinka, reštartujte počítač, vyriešte.
predpoklad: obvykle kupujeme usbdongle vhodný na analýzu zachytávania paketov prenosom Bluetooth. Ale OAD je potrebné napísať CC2540_ USB kľúč _HostTestRelease_All.hex。