Theano: Nebol zistený g ++ & conda nemôže nájsť balík & g ++ nainštalovať

Theano G Not Detected Conda Cant Find Package G InstallChyba je nasledovná:

WARNING (theano.configdefaults): g++ not detected ! Theano will be unable to execute optimized C-implementations (for both CPU and GPU) and will default to Python implementations. Performance will be severely degraded. To remove this warning, set Theano flags cxx to an empty string.

Riešenie: Conda install mingw libpython
Po inštalácii mingw som nenašiel zodpovedajúci balík libpython. Zistil som, že g ++ nie je na tomto serveri, takže je nainštalovaný g ++ a rýchlosť tréningu sa zlepšuje.
Pri inštalácii balíka v conda sa zobrazí výzva na nájdenie balíka

[root@xxxxx ~]$ conda install mingw libpython Fetching package metadata ......... PackageNotFoundError: Package missing in current linux-64 channels: - mingw

Riešenie L: Anaconda našla balíček a pri inštalácii balíka narazila na PackageNotFoundError: „V aktuálnych kanáloch chýba balík“


g ++: riešenie sa nenašlo

Inštalácia v g ++: g ++ môže zvýšiť rýchlosť prevádzky

(1) Detekcia g ++: g++ --version

(2) Aktualizácia a inštalácia g ++ (Centos a ubuntu)

#####centos: yum -y update gcc yum -y install gcc+ gcc-c++ #ubuntu: apt-get update gcc apt-get install g++