Svn

proces svn bol ukončený s kódom chyby: 1

Svn Process Exited With Error CodePri použití SVN na odoslanie kódu v IDEA sa vyskytla chyba: proces svn bol ukončený s chybovým kódom: 1. Ak vykonáte nasledujúce nastavenia, môžete problém vyriešiť:Prvý je začiarknutý, druhý nie je začiarknutý a potom sa vyrovná vyrovnávacia pamäť. Po jeho zadaní môžete znova vstúpiť do účtu. Heslo je v poriadku.Ak sa vyskytne táto chyba:odkaz https://blog.csdn.net/fuqiang3270/article/details/68945645 Toto riešenie