[Python] Vyriešiť TypeError: objekt 'unicode' nepodporuje priradenie položky '

Solve Typeerrorchyba

TypeError: 'unicode' object does not support item assignment
Preklad: TypeError: 'unicode' object does not support item assignment


Riešenie

Všimnite si použitie súborov json.loads a json.dumpsZistite, či je nesprávne považovať údaje JSON za typ reťazca pri prideľovaní hodnôt, alebo či si myslíte, že reťazec nie je nesprávny. Stručne povedané, dátový typ je nesprávny.Python, jazyk, ktorý výslovne nedefinuje typy, je skutočne úskalím. .
Príklady

Bude to nasledujúca chyba

devalue['timeseries']=timelist

Opravené na

devalue['timeseries']=timelist['timeseries']