Vyriešiť Knižnica TensorFlow nebola zostavená na použitie pokynov SSE ...

Solve Tensorflow Library Wasnt Compiled Use Sse InstructionsKonečne to nevydržím, naozaj to nevydržím
obrázok
Už som spomenul, že nejde o chybu, ale o varovanie. Pravdepodobne to znamená, že môžete zrýchliť, ale nie je to potrebné. A vážne ovplyvniť moju náladu
Nemôže nič ovplyvniť moju programátorskú náladu
Ak máte rovnaký problém ako ja a nemôžete to vydržať, pokračujte v čítaní
Pred svoj kód musíte pridať týchto pár riadkov kódu

import os os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL']='1' # This is the default display level, showing all information os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL']='2' # Only display warning and Error os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL']='3' # Only show Error

ok , šťastné programovanie!