Vyriešiť pythonové volanie opencv OpenCV (3.4.1) Chyba: Assertion failed (size.width> 0 && size.height> 0)

Solve Python Call Opencv Opencv 3Pycharm zostavil malý program na čítanie obrázka, výsledok hlásil túto chybu:

Chyba OpenCV (3.4.1): Assertion failed (size.width> 0 && size.height> 0) in cv :: imshow, file C: Miniconda3 conda-bld opencv-suite_1533128839831 work modules highgui src window.cpp, riadok 3

Postup je nasledovný:importovať cv2Test = cv2.imread ('F: \ test \ 1.jpg')cv2.imshow ('ahoj', test)

cv2.waitKey (0)

Mnoho ľudí na internete uviedlo, že ide o problém trasy, absolútnu cestu a pomerne veľký počet relatívnych ciest. Výsledkom bolo, že som pracoval pol hodiny a nakoniec som to zistilPretože v ceste je čínština, AWSL! ! ! !

Po úprave:

 import cv2 test = cv2.imread('F:\test\1.jpg') cv2.imshow('hello',test) cv2.waitKey(0)