Vyriešte problém volania na nedefinovanú funkciu mysqli_fetch_all ()

Solve Problem Call Undefined Function Mysqli_fetch_allnesprávny dôvod

Je to tak preto, lebo nie je nainštalovaný doplnok php-mysqlnd.

Riešenie

inštalácia php-mysqlnd :Po prvé, mysqli bude v konflikte s mysqlnd, najskôr odstráňte mysqli.yum remove php-mysqli

Potom nainštalujte mysqlndyum isntall php56w-mysqlnd

Potom odovzdajte php -m Pri pohľade na modul php môžete vidieť, že je nainštalovaný modul mysqlnd.
Ďalej môžete normálne používať mysqli_fetch_all ().

Poznámka: Ak používate PHP v prostredí apache, musíte reštartovať apache, aby sa prejavili.
obrázok