Vyriešte chybu Java: balíček com.sun.tools.javac.util neexistuje

Solve Java Package ComSpustiť chybu projektu

Chyba: (3,32) java: Balík com.sun.tools.javac.util neexistujeVäčšina internetu používa na importovanie balíkov jar štruktúru projektu, ale napriek tomu nemám pri použití tejto metódy žiadny vplyvKonečné riešenie jePridajte nasledujúci kód do konfigurácie verzie jdk v doplnku konfigurácie maven a kompilácia prebehne

${java.home}/lib/rt.jar${path.separator}${java.home}/lib/jce.jar${path.separator}${java.home}/../lib/tools.jar