Jar

Nastaviť predvolenú hodnotu vlastnosti metóda getDefaultProps

Set Default Property Value Getdefaultprops Method1. Úvod do programu getDefaultProps

Implementáciou komponentu getDefaultProps nastavíte predvolenú hodnotu vlastnosti.

Po druhé, skutočný kód

  1. Definujte komponent ShowTitle var ShowTitle = React.createClass({ getDefaultProps:function(){ return{ title: 'Baidu Technology' } }, render : function(){ return } }) Tip: Predvolená hodnota vyššie uvedeného názvu kódu je „Baidu Technology“.
  2. Zobraziť ReactDOM.render( , document.getElementById('container') ) Poznámka: Podkomponentom sa tu neprenáša žiadna hodnota, ale atribút title bol nastavený na predvolenú hodnotu a na rozhraní sa zobrazí „Baidu Technology“.
  3. účinok