Objekt Python_ error 'numpy.float64' nie je možné zavolať

Python_ Errornumpy Float64object Is Not Callable SolutionKľúčové najdôležitejšie: Skontrolujte, či názvy funkcií a názvy premenných nie sú duplikované alebo predefinované.

Mám funkciu definovanú nasledovne.def rmspe(y, yhat): return np.sqrt(np.mean((yhat/y-1) ** 2))

Potom som to zistil pri použití chyby detekcie predpokladanej hodnoty a skutočnej hodnoty, pre tento riadok sa vyskytla chyba nasledovne:error = rmspe(np.expm1(Y_test), np.expm1(yhat))

TypeError: objekt „numpy.float64“ nie je možné odvolaťA zjavne pred touto linkou žiadny problém. Starostlivo skontrolujte prednú časť tohto riadku kódu, ktorý sa nachádza predo mnou, vložte rmspe predefinovaný ako premenná

rmspe = rmspe(np.expm1(Y_test), np.expm1(yhat))

V tom čase tento riadok môže tiež volať funkciu rmspe (), ale potom, čo sa rmspe stal skôr premennou ako funkciou. Rmspe je možné zmeniť na iný názov.