python : pip install *** SyntaxError: neplatná syntax

Python Pip Install SyntaxerrorO https://pypi.org/project/pip/#downloads Stiahnite a zadajte python setup.py install z adresára do konzoly, aby ste nainštalovali pip 20.0.2, a pokúste sa nainštalovať doplnok pymysql pomocou pip install, nahlásená chyba:

Python 3.8.2 (tags/v3.8.2:7b3ab59, Feb 25 2020, 23:03:10) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32 Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license' for more information. >>> pip install pymysql File '', line 1 pip install pymysql ^ SyntaxError: invalid syntax >>>

Ukončite prostredie python 3.8.2, znovu zadajte príkaz a úspešne nainštalujte doplnok:F:pythonScripts> pip install pymysql Collecting pymysql Downloading PyMySQL-0.9.3-py2.py3-none-any.whl (47 kB) |████████████████████████████████| 47 kB 309 kB/s Installing collected packages: pymysql Successfully installed pymysql-0.9.3 PS F:pythonScripts> pip list Package Version ---------- ------- pip 20.0.2 PyMySQL 0.9.3 setuptools 41.2.0

Priložený výkres: