Python-PackagesNotFoundError: Nasledujúce balíčky nie sú k dispozícii z aktuálnych kanálov

Python PackagesnotfounderrorKeď conda nainštaluje mlxtend s nasledujúcim príkazom, urobí chybu:

$ conda install mlxtend Collecting package metadata: done Solving environment: failed PackagesNotFoundError: The following packages are not available from current channels: - mlxtend Current channels: - https://repo.anaconda.com/pkgs/main/osx-64 - https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch - https://repo.anaconda.com/pkgs/free/osx-64 - https://repo.anaconda.com/pkgs/free/noarch - https://repo.anaconda.com/pkgs/r/osx-64 - https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch To search for alternate channels that may provide the conda package you're looking for, navigate to https://anaconda.org and use the search bar at the top of the page.

Stačí použiť nasledujúci príkaz:$ conda install -c conda-forge mlxtend