pytesseract.pytesseract.TesseractNotFoundError: tesseract nie je nainštalovaný alebo vám nie je v ceste

Pytesseract Pytesseractpytesseract.pytesseract.TesseractNotFoundError: tesseract nie je nainštalovaný alebo vám nie je v ceste
Pri použití programu pytesseract na rozpoznanie textu vo verifikačnom kóde v prostredí systému Windows sa nahlási chyba:

pytesseract.pytesseract.TesseractNotFoundError: tesseract nie je nainštalovaný alebo vám nie je v cesteDôvod chyby je jasný: tesseract sa nenašielRiešenie:1. Find pytesseract under the python installation path: For example, mine is E:Python3.7.1Libsite-packagespytesseract

2. Otvorte pomocou textového editora a nájdite súbor tesseract_cmd

Zmeňte pôvodný tesseract_cmd = „tesseract“ na: tesseract_cmd = „tessract.exe pod cestou inštalácie OCR“

Napríklad môj je tesseract_cmd = „C: Program Files Tesseract-OCR tesseract.exe“Upozorňujeme, že niektorým miestam je potrebné uniknúť, napríklad tesseract.exe, alebo môžete na uniknutie priamo pridať znak r

tesseract_cmd = r’C: Program Files Tesseract-OCR tesseract.exe ‘

3. Spustiť: nie je hlásená žiadna chyba