PANIC: Chýba program motora emulátora pre procesor „x86“

Panic Missing Emulator Engine Program Forx86cpuproblém:

Po nastavení prostredia cordova podľa oficiálnych webových stránok použite príkaz $ cordova emulate android Chyba sa hlási nasledovne: PANIC:

Missing emulator engine program for 'x86' CPUsolve

obrázok

vyriešiť:

Na iných blogoch som sa dozvedel, že po aktualizácii štúdiovej verzie sa zmení cesta spustenia virtuálneho počítača a musíte cestu zmeniť manuálne
, vyhľadajte cestu na inštaláciu SDK v štúdiu Android a potom otvorte príslušný adresár
obrázok
Na SDK nájdite nasledujúce dva priečinky a skopírujte všetky súbory v emulátore do nástrojov (opakovaním preskočíte)
obrázok
Po ukončení reštartu Android studio môžete emulátor spustiť normálne
obrázok
Skončil si!!
obrázok
Referencia: https://www.jianshu.com/p/4ecb4ccae4e4?utm_campaign