Chyba siete: Cieľ je nedosiahnuteľný (hostiteľ je administratívne zakázaný)

Network Error Destination UnreachablePopis problému:

Keď iní hostitelia odosielajú údaje do servisného programu spusteného na lokálnom virtuálnom stroji, server ich nemôže prijať. Po tom, čo wirehark zachytí analýzu paketov, nájde chybové hlásenie: Destination unreachable (Host administratively prohibited). Znamená: Cieľový hostiteľ je násilne zakázaný. V zásade možno dospieť k záveru, že ide o problém brány firewall.
obrázok

Riešenie:

Vypnite bránu firewall.V prostredí Ubuntu môžete vykonať nasledujúci príkaz (vypnutie brány firewall je v skutočnosti ekvivalentné umožneniu prístupu všetkých balíkov):sudo iptables -P INPUT ACCEPT sudo iptables -P FORWARD ACCEPT sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT sudo iptables -F

problém je vyriešený.