Našiel sa viac ako jeden súbor s nezávislou cestou OS

More Than One File Was Found With Os Independent Path* Čo sa pokazilo:

Vykonanie úlohy „: app: mergeDebugJavaResource“ zlyhalo.> Pri vykonávaní com.android.build.gradle.internal.tasks.Workers $ ActionFacade došlo k zlyhaniu> Bol nájdený viac ako jeden súbor s nezávislou cestou OS „assets / location_map_gps_locked.png“.Bol nájdený viac ako jeden súbor s nezávislou cestou OS „assets / location_map_gps_locked.png“.

Miesto, kde je chyba nahlásená, sa nachádza v podkladoch, takže viem, že balík jar môže obsahovať aj obsah podkladov.

Bol nájdený viac ako jeden súbor s nezávislou cestou OS „assets / ap1.data“https://blog.csdn.net/qq_32623363/article/details/78892548

Malo by to byť spôsobené súčasným importom 2D a 3D máp Gaode. Úradník tiež uviedol, že sa neodporúča v projekte používať súčasne 2D a 3D mapy.

Súčasne je možné použiť iba jednu 2D mapu a 3D mapu, stačí vymazať balík pohára s 2D mapou