Skratka na použitie funkcie MATLAB-štvorec

Matlab Square Function Usage ShorthandMATLAB námestie Zúženina použitia funkcií:

Funkcia štvorec sa používa na generovanie periodických signálov štvorcovej vlny a jej syntax volania je nasledovná.1.f = štvorec (a * t): Vytvorte periodickú štvorcovú vlnu so zadanou periódou a špičkovou hodnotou ± 1. Konštanta a je faktor stupnice časovej oblasti signálu, ktorý sa používa na nastavenie periódy signálu. Keď a = 1, periodická štvorcová vlna s periódou 2pi a špičkovou hodnotou ± 1.2.f = štvorec (a * t, služba): Generuje signál periodickej obdĺžnikovej vlny so zadanou periódou a špičkovou hodnotou ± 1. duty je pracovný cyklus signálu, to znamená podiel kladnej časti signálu v cykle, a hodnota je (0, 100).Osobné overenie chyba Príklad programu:
obrázok
Pri osobnom overení programu nemôže vodorovná os získať periódu 2pi. Po kontrole sa zistí, že funkcii plot (f) chýba t, plot (t, f)

Osobné overenie správne Príklad programu:
obrázok
a = 1, perióda = 2pi
a = 2, bodka = pi
a = 2pi, bodka = 1

Moja biela matlab, iba pre osobné študijné poznámky, pre referenciu tým, ktorí to potrebujú!