Kali začína metasploit po prvýkrát

Kali Starts MetasploitČo spustiťMetasploit Framework

Spustiť službu Metasploit štart bez akejkoľvek odpovede, pripomínajúca chybu:
Nepodarilo sa spustiť metasploit.service: Nepodarilo sa načítať jednotku metasploit.service: Žiadny takýto súbor alebo adresár.


1. Metasploit v Kali používa ako predvolený postgresql databázy Ak chcete spustiť službu metasploit, musíte najskôr otvoriť databázu postgresql, príkaz je nasledovný: (alebo: /etc/init.d/postgresql start), pretože všetky služby v kali sa predvolene nespúšťajú, pretože sa spúšťajú automaticky, takže ak ju chcete spustiť automaticky, príkaz je nasledovný: update-rc.d postgresql enable.2. Pri prvom použití databázovej služby na vytvorenie predvolenej databázy systému a používateľa databázy sa vyžaduje inicializácia, príkaz je nasledovný: msfdb init (predvolený názov databázy: msf, msf_test meno používateľa: heslo msf je predvolene prázdne)3. Ďalej je čas spustiť metasploit po kali2.0, stačí spustiť konzolu msf, príkaz je nasledovný: msfconsole. (Príkaz pred kali2.0 je nasledovný: služba metasploit start nefunguje po 2.0)