Permanentné porušenie: Typ prvku je neplatný: očakáva sa reťazec (pre vstavané komponenty) alebo trieda

Invariant Violation Element Type Is InvalidPorušenie nemenných variantov: Typ prvku je neplatný: očakáva sa reťazec (pre vstavané komponenty) alebo trieda / funkcia (pre zložené komponenty), ale objekt got: object.

Táto chyba sa nachádza na adrese:v RCTView (na View.js: 60)v zobrazení (na AppContainer.js: 102)v RCTView (na View.js: 60)

v zobrazení (na AppContainer.js: 122)

v AppContainer (na renderApplication.js: 32)throwOnInvalidElementType

D: Test sa node_modules react-native Libraries Renderer ReactNativeRenderer-dev.js: 4706: 4

createFiberFromElement ....

nesprávny popis:

Element je neplatný, reťazec alebo názov triedy alebo funkcie je nesprávny

nesprávny dôvod:

Riešenie:

Vyhľadajte podrobne importovaný súbor js, na definovaný reťazec alebo názov funkcie sa odkazuje nesprávne

Dajte:

import App from './app'

Nahraď s:

import App from './App'