Nápad Intellij nedokáže rozpoznať anotácie @ Slf4j, @ Getter, @ Setter

Intellij Idea Cannot Recognize Slf4j(1) Otvorte anotáciu
V priečinku súbor-> nastavenie-> zostavenie, vykonanie, nasadenie-> kompilátor-> anotačné procesory začiarknite políčko Povoliť anotačné procesory
obrázok

(2) Nainštalujte lombok
Zadajte lombok do súboru-> Nastavenia-> Pluginy, kliknite na vyhľadávanie v úložiskách, nainštalujte vyššie uvedené doplnky a po inštalácii reštartujte nápad
obrázok