Nainštalujte python2 a python3 do notebooku jupyter

Install Python2 Python3 Jupyter NotebookPretože poznámkový blok jupyter, ktorý som používal predtým, je založený na verzii Pythonu 2.7, musím si na tomto základe nainštalovať iba jadro založené na pythone 3.6.

Moje prostredie je nasledovné:64-bitový systém Windows 10Anakonda založená na verzii python2.7 bola nainštalovanáVirtuálne prostredie pre py27 a py36 bolo nainštalované v anakonde

Existujúce jadro notebooku jupyter je založené na verzii python2.7.

Nainštalujte jadro py36 na jadro py27
V notebooku jupyter vyberte inú verziu pythonu, ktorá sa nazýva jadro. Pri inštalácii si nainštalujte ipykernel.V predchádzajúcom článku som nainštaloval virtuálne prostredie py36 anakondy na zadanú cestu (D: Anaconda2 envs py3), takže pri inštalácii ipykernel musíte špecifikovať aj inštaláciu. Inštalačný príkaz je 'conda install --prefix = D: Anaconda2 envs py3 ipykernel' takto:
obrázok

Potom aktivujte virtuálne prostredie py36 a zadajte príkaz:

aktivujte D: Anaconda2 envs py3

python -m ipykernel nainštalovať --user

obrázok

Spustite poznámkový blok jupyter, uvidíte, že je nainštalované jadro python3.

obrázok

Podobne je použiteľný aj jadrový spôsob inštalácie python2 na základe jadra python3.