Ako reprezentovať „udalosť“ v diagrame triedy UML?

How Representeventin Uml Class DiagramRiešenie:

Tu je stereotyp UML v hre. Len stereotypujte túto vlastnosť:

sem zadajte popis obrázku

Poznač si to_note je obyčajný, súkromný majetok.
Recepcie môžete definovať v definícii triedy. Recepcia je typom behaviorálnych funkcií. Ak to definujete, inštancia triedy môže prijímať signálne udalosti z prostredia. Ďalším spôsobom, ako definovať udalosti v UML, je použitie behaviorálnych diagramov. Diagram aktivity má prvok udalosti, ktorý počas vykonávania akceptuje udalosti konkrétnych typov. Diagram State Machine má prechody s definíciou spúšťača, ktorá predstavuje aj prijatie udalosti. Diagram interakcie predstavuje udalosti ako prijímanie alebo odosielanie správ. Definície správania (reprezentované diagramami správania) je možné priradiť k definícii triedy ako správanie klasifikátora alebo vlastnené správanie. Definícia vlastneného správania definuje schopnosť vlastnej triedy reagovať na udalosti.Váš príklad len definuje atribút triedy, ale nie schopnosť akceptovať udalosť podľa inštancie triedy.