Ako program Unity zabezpečí, aby sa plátno vždy zobrazovalo nad všetkými vrstvami?

How Does Unity Make Canvas Always Appear Top All LayersPretože vrstvy v jednote sa vykresľujú zhora nadol, počas procesu vykresľovania musíte usporiadať iba poradie priorít vykreslenia vrstvy používateľského rozhrania, kde je plátno umiestnené za ostatnými vrstvami, aby ste sa uistili, že obrazovka používateľského rozhrania sa načíta vždy ako posledná von.

To sa dá dosiahnuť úpravou poradia vo vrstve alebo triedením vrstvy v inšpektore plátna.
obrázok
obrázok
Tu mám dosiahnuť, že panel zdravia bude vždy plávať v hornej vrstve, ako je uvedené vyššie, po tomto usporiadaní vrstvy nebude panel zdravia nikdy zakrytý vecami v iných scénach.