Ako môžem vyhľadávať profily online bez prihlásenia sa do hry?

How Do I Search Profiles Online Without Logging Into GameRiešenie:

Môžete použiť SC2Ranks ( už nie je platným webovým serverom ) nájsť štatistiky o jednotlivých hráčoch. Na každej hráčskej stránke je odkaz na ich oficiálnu stránku profilu na Battle.net.

Napríklad moje (smutné) štatistiky: EwalA v blízkosti ľavého horného rohu tejto stránky je odkaz na moju profilovú stránku: Ewal na Battle.net
Zdá sa, že už nemôžete hľadať profily, ale na webehttp://www.rankedftw.com/

Môžete vyhľadať meno hráča. Tu vidíte tento symbol rebríka: čo vedie na stránku so štatistikami, ktorá by vám mala poskytnúť predstavu o schopnostiach tohto hráča