Chyba operácie spustenia Git: fatálna: Toto nie je úložisko git (ani žiaden z nadradených adresárov): .git rozlíšenie

Git Startup Operation ErrorVyššie uvedená chyba sa vyskytla pri spustení príkazu po spustení Gitu.Analýza príčiny: Spravovanie lokálneho úložiska správy verzií Git sa spravidla neinicializuje, takže príkaz git nie je možné vykonať.Alternatívne riešenie: Vykonaním príkazu $ git init inicializujete lokálne úložisko. Potom vykonajte stav $ git, aby ste zobrazili informácie o stave.