Vývojový diagram a kód python binárneho vyhľadávania

Flow Chart Python Code Binary Searchobrázok
kód pythonu:
a = 3
ls = [- 3, -2, -1,0,1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,19,20,21]
dolava = 0
n=len(ls)
vpravo = n-1
stred = (vľavo + vpravo) // 2
zatiaľ čo (vľavo<=right):
if (a> ls [mid]):
dolava = stred + 1
elif (avpravo = uprostred 1
inak:
tlač ('Číslo bolo nájdené')
prestávka
stred = (vľavo + vpravo) // 2
print ('Nová stredná pozícia je', stred, 'hodnota prvku je', ls [stred])
ak (vľavo> vpravo):
tlač („Nenašlo sa žiadne číslo“)
Výsledok výstupu:
obrázok
Keď a = -3, výstupný výsledok:
obrázok
obrázok