Prázdna testovacia sada. (Chyba spustenia programu PyCharm)

Empty Test SuitePri spustení programu test4_4.py, Prázdna testovacia sada, je hlásená chyba.
Dôvod zistenia informácie:
V predvolenom nastavení PyCharm kontroluje súbory začínajúce testom, ktoré sú podtriedami unittest.TestCase, môžete však ovládať možnosti režimu a podtriedy.
Zmeňte vzor podľa názvu testovacieho súboru a akceptuje regulárne výrazy Pythonu.
Riešenie:
1. Zmeňte názov programu, nezačínajte s testom
2. Predvolený testovací bežec musí byť nastavený na Nosetests v dialógovom okne File> Settings> Tools> Python Integrated Tools. Ak ste sa však už pokúsili použiť bežca iného ako Nosetests (napr. Unittests sa javia ako predvolený), musíte najskôr odstrániť existujúcu konfiguráciu. Ak to chcete urobiť, choďte na Run-> Edit Configurations, uvidíte v časti „Python Test“ text „Unit test in test_your_filename“. Kliknite na ňu a kliknutím na červené tlačidlo „-“ v hornej časti poľa ju odstráňte. Skontrolujte nastavenia konfigurácie skúšobnej prevádzky:
Menu 【Spustiť】 -> 【Upraviť konfigurácie ...】
obrázok