Rozdiel medzi GBN, SR, TCP

Difference Between Gbn  • GBN: Vráťte sa späť N (vráťte sa späť N), ak určitý segment nie je prijatý správne, potom z tohto segmentu do nasledujúceho segmentu musí byť znova odoslaný, vrátená ACK prijme mechanizmus potvrdenia obmedzenia, to znamená, že ak ACK = 3 vrátené GBN, to znamená, že segment 3 a segment pred 3 boli prijaté správne
  • SR: Prijímač nastavuje vyrovnávaciu pamäť a nastavuje časovač pre každý segment. Ak segment nie je prijatý správne, ale nasledujúci segment je prijatý správne, potom je potrebné opätovne vysielať iba tento segment. Po triedení a triedení prijímača je vrátenou ACK číslo segmentu momentálne úspešne prijatej správy
  • TCP: Podobné ako SR, ale TCP má rýchly mechanizmus retransmisie. Pred opätovným prenosom nemusí čakať na vypršanie časovača určitého segmentu. Vrátené číslo ACK je poradové číslo nasledujúcej očakávanej správy, ktorá sa má prijať
  • príklad
    obrázok