Problém CMake kompilátora Opencv: proces konfigurácie chyby, súbory projektu môžu byť neplatné

Cmake Compiler Opencv Problem1. Popis problému

Počas konfigurácie Opencv3.2.0 + opencv_contrib + VS2015 v Cmake vykonanej pomocou chyby dôjde počas kompilácie, sú zábery nasledovné:
2. Problém Príčina

Problém nastáva väčšinou preto, lebo verzia Opencv a opencv_contrib sa nezhodujú, preto si takéto problémy stiahnite zodpovedajúcou verziou opencv_contrib, aby ste problém vyriešili.3. Riešenie

Toto je webová stránka github, ktorá ponúka rôzne verzie vyššie uvedeného opencv_contrib, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie, a sú účinné pre test.https://github.com/opencv/opencv_contrib/tree/master


Nakoniec sa nová verzia snímky obrazovky po dokončení skompilovala takto:

4. Príloha

Okrem toho poskytuje dobrý návod na nasledujúcej adrese:

https://blog.csdn.net/huachao1001/article/details/76595549