Zmeňte farbu zvýrazneného textu v kóde Visual Studio

Change Highlight Text Color Visual Studio CodeZmeniť farbu zvýrazneného textu

môžete ho zmeniť pomocou svojej obľúbenej farby pomocou:
Kroky

  • Otvorte vizuálny kód
  • Prejsť na ponuku súborov
  • Predvoľby -> Nastavenia
  • po otvorení nastavení aktualizujete svoje nastavenie v pravom stĺpci, skopírujete a prilepíte tento kód do hlavných zátvoriek {…}
  • pridajte tieto kódy a uložte
'workbench.colorCustomizations': { 'editor.selectionBackground': '#460633', 'editor.selectionHighlightBackground': '#112079' } }

efekt:
obrázokobrázky krokov

obrázok
obrázok
referencia:
https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/theme-color-reference#_editor-colors
https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/themes#_customizing-a-color-theme
https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/settings