Centos-start sieťová chyba RTNETLINK odpovede: Súbor existuje riešenie

Centos Start Network Error Rtnetlink AnswersPozadie: Dnes je vo Vcenteri virtuálny stroj klonovaný pomocou šablóny. Po zavedení systému sa sieťová karta nedá spustiť. Chyba je nasledovná: Odpoveď RTNETLINK: Súbor existuje


wKioL1YFAhqSb9hqAAEl-2RUejw314.jpg


Popis: Environment Centos6.6_X64 dve sieťové karty
Príčina: Pretože je virtuálny počítač klonovaný pomocou šablóny, bude klonovaný aj konfiguračný súbor sieťovej karty. Po klone sa zodpovedajúcim spôsobom zmení názov sieťovej karty. Napríklad stroj šablón je eth0 a eth1, z klonu stroja sa stanú eth2 a eth3 a konfiguračný súbor sieťovej karty. Nezmenilo sa to a bude to v rozpore.
Riešenie:

  1. Zmeňte názov sieťovej karty. Normálne, keď linux rozpozná NIC, prvý bude eth0 a druhý bude eth1. Je to tak preto, že súbory kopírované v procese kopírovania systému už majú v /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules identifikované 2 sieťové karty ako eth0 a rozpoznávanie vo virtuálnom stroji sa stáva Eth1.

    Upravte /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules


    Nájdite rovnaký riadok ako ifconfig -a MAC (riadok NAME = „eth2“), zmeňte ho na „NAME = eth0“ a vložte vyššie uvedený riadok (NAME = „Eth0“).

(NAME = 'eth3' tento riadok), zmeňte to na 'NAME = eth1',

wKioL1YFCGTQluvcAAL5ul22xak422.jpg
2 Zobrazte adresu MAC a upravte súbory / etc / sysconfig / network-script / ifcfg-eth0 a ifcfg-eth1
Zmeňte MAC na správny a vymažte UUID.

wKiom1YFBFrTpDznAADXIv7Deek957.jpgTento článok je prenesený z blogu pizibaidu 51CTO, pôvodného odkazu: http://blog.51cto.com/pizibaidu/1698263, v prípade potreby opätovnej tlače kontaktujte pôvodného autora