Spôsobené: java.lang.IllegalStateException: Nezmeniteľná bitová mapa odovzdaná konštruktorovi plátna

Caused Java LangBitmap bmp =BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ic_launcher) Paint paint = new Paint() paint.setColor(Color.BLACK) String str = '123' Canvas canvas = new Canvas(bmp) //This sentence is incorrect canvas.drawText(str, 0, 0, paint)

Nie je dovolené priamo upravovať obrázok v rozlíšení, stačí pridať .copy (Bitmap.Config.ARGB_8888, true) potom

Po úprave:Bitmapa originalBitmap = BitmapFactory.decodeResource (getResources (), R.drawable.a) .copy (Bitmap.Config.ARGB_8888, true)