[Python] Anakondu v poli „objektov nie je možné načítať, keď chyba allow_pickle = False“, ako vyriešiť?

Anaconda Inobject Arrays Can Not Be Loaded When Allow_pickle Falseerror How SolvePrípady chyby:

Notebooky Anaconda Jupyter a Spyter s funkciou np.load načítajú chybu „.npz“ sa môžu javiť nasledovne:
obrázok
post-translation means 'When allow_pickle = false cannot be loaded array of objects')Online navrhované riešenie:
všetci spomenuli metódu redukcie pomocou verzie NumPy:
takže som strávil veľa času pokusom o zníženie verzie rozhrania dos, ale výsledky nie sú príliš dobré! (To sa líši)Aktuálna metóda, ktorá mi pomôže vyriešiť problém:
je upravená verzia informácie o počte Anaconda priamo vo voľbe Prostredia. obrázok
nájdené hľadaním numpy
obrázokKliknite na zelenú farbu pred čípky ✔
obrázok
nasledujúce rozhranie, kliknite na požadovanú verziu
obrázok
obrázok
trpezlivo čakať (pravdepodobne nejde o poslednú aktualizovanú verziu, ktorú ste vybrali)
obrázok
dokončiť

a potom vyriešte otázku „Polia objektov nemožno načítať, keď allow_pickle = False“ otázky