„01 .sh“ E212: Nie je možné otvoriť súbor na zápis

01 She212 Cant Open Fileproblém:

Vytvárajte a upravujte dokumenty pomocou súboru vim complete, stlačením klávesu esc vstúpte do príkazového režimu, potom zadajte príkaz ukončite úpravy, napríklad: wq!, Ale v žiadnom prípade nie ukončiť, a vznik nasledujúcich tipov„01 .sh“ E212: Nie je možné otvoriť súbor na zápis

Dôvod: nedostatok oprávnení, nemožno vykonať príkaz na uloženie

Riešenie:

1, stlačením klávesu esc vstúpte do príkazového režimu, zadajte: q Uložte súbor a nie ste nútení opustiť režim úprav!2, vykonajte príkaz sudo vim 01.sh a potom zadajte číslo účtu a heslo, po opätovnom vstupe do režimu úprav zadajte: wq boli vytiahnuté!